Visie – Missie

De Visie en Missie van Stichting Welzijn, Jeugd- en Jongerenwerk – Society First zijn gelegen in het optimaliseren van cohesie in de gemeenten (wijken/leefomgevingen) door:

  • Jongeren aan te moedigen en te ondersteunen bij het (verder) ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, gericht op preventie, daarbij uitgaande van hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden (eigen kracht) met inzet van het eigen sociale netwerk; hierdoor wordt maatschappelijk geaccepteerd gedrag gewaarborgd.
  • Samen met jongeren, hun ouders en de directe leefomgeving op een positieve en agogisch verantwoorde wijze een groot scala aan sociale activiteiten te ontplooien, waardoor respect, zelfredzaamheid en saamhorigheid groeien.
  • De aandacht te richten op zowel de groeps- als de individuele aanpak.

Lees verder

Jeugd- en Jongerenwerk Nieuwe Stijl

Het landelijk gelanceerde plan Transitie Jeugdzorg beoogt een prima aanpak van de jeugdzorg in Nederland. Wij zien hierbij uitstekende mogelijkheden om dit plan van een meerwaarde te voorzien. Stichting Welzijn, Jeugd- en Jongerenwerk – Society First richt zich op een directe aanpak die zich kenmerkt door het Positief opvoeden en het bieden van hulp en ondersteuning aan jongeren gericht op Preventie, zodat inschakeling van dure hulpverlenende instanties en interventie door politie en justitie zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Wij begeven ons bewust in dit Voorportaal, omdat het onze overtuiging is dat daar de beste resultaten kunnen worden geboekt. Voorkomen is beter dan genezen. Dit noemen wij Jeugd- en Jongerenwerk Nieuwe Stijl. Lees verder

Samenwerken

In onze methodiek wordt de samenwerking tussen jongerenwerkers en vrijwilligers als essentieel gezien. Structureel intensief Coachend contact met de jongeren, hun gezinnen en de sociale omgeving, alsmede ook met scholen, sportverenigingen, gemeenten en instanties als het Centrum Voor Jeugd en Gezin (CJG) staat voor ons op de 1e plaats. Wij beogen de methode Triple P (Positief Pedagogisch Programma) als verlengstuk van de opvoeding door de ouders te hanteren door structureel activiteiten aan te bieden waarbij de nadruk ligt op plezier en Respect. Er wordt veel aandacht besteed aan het verder ontplooien van de eigen vaardigheden, waardoor emotionele- en gedragsproblemen bij jongeren worden voorkomen of snel aangepakt. De aandacht wordt hierbij gericht op zowel de groeps- als de individuele aanpak. Lees verder

© 2017 Societyfirst - Disclaimer